image  
ไทย
|
อังกฤษ
หน้าหลัก | ติดต่อ | E-mail | แผนผังเว็บไซต์
    1     2     3     4  
image
image Imageกราฟสถิติด้านการท่องเที่ยว image
ดูกราฟอื่นๆ
image image
image imageกราฟสถิติด้านกีฬา image
ดูกราฟอื่นๆ
Image Image

images
ผลการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างงานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผลการเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างงานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ icon/news.gif
แจ้งเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
อ่านข่าวทั้งหมด      
images
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน รับสมัครเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้านภาษาจีน 1 คน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" จัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน"
อ่านข่าวทั้งหมด      
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง
รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่เกาะเต่าฟื้นความเชื่อมั่น รมว.ท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่เกาะเต่าฟื้นความเชื่อมั่นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เดินทางลงพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และรับฟังปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องในสถานที่เกิดเหตุ
ข่าวน่าสนใจ
#ThailandOnly Photowalk 77 จังหวัด
#ThailandOnly Photowalk 77 จังหวัดวันที่ 27 กันยายน 2557 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม #ThailandOnly Photowalk 77 จังหวัด เนื่องในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) ณ ลานกว้าง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยววันที่ 24 กันยายน 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ระหว่างทีเส็บ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
อ่านข่าวทั้งหมด     

ข่าวด้านท่องเที่ยว ข่าวด้านกีฬา
เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม) เชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม)
ภาพบรรยากาศ....ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) ภาพบรรยากาศ....ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการแสดงหุ่นโคมไฟ มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ "สงขลาสู่เมืองท่อเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ "สงขลาสู่เมืองท่อเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร) เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2557 (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง) โครงการมหัสจรรย์สีสันเมืองตรัง คืนความสุขให้ประชาชน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง)
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา) การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว จ.สงขลา (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา)
อ่านข่าวทั้งหมด      

ปฏิทินท่องเที่ยว ปฏิทินกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
image
พบปลัดกระทรวง
image
วิดิโอกิจกรรม
 • ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน   
 • Tourist Care   
 • พัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗   
 • กฐินพระราชทาน ๒๕๕๖   
 • งานครบรอบ ๑๑ ปี กระทรวง   
 •  
  download adobe flash player
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้        576คน
  เมื่อวาน        703 คน
  เดือนที่แล้ว        0 คน

  371,698   คน
  เทศกาลท่องเที่ยว เรื่องร้องเรียน สอบถามข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
  World Tourism Day 2010 protect the king กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม GCC 1111 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เฮ้าส์คีปเปอร์ สังเกตุทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม
  สงวนลิขสิทธิ์ 2553 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
  โทร: 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746